Day trade termen

Day trade termen

De volgende termen worden veel gebruikt bij het day traden.

Daytraden is een beleggingsstrategie waarbij beleggers proberen te profiteren van de volatiliteit van de financiële markten. Het gaat erom dat ze gedurende de dag meerdere transacties uitvoeren om te profiteren van kleine prijsbewegingen in verschillende effecten, zoals aandelen, valuta’s, grondstoffen of derivaten.

Daytraden

Bij het daytraden zijn er verschillende termen die gebruikt worden om specifieke aspecten van deze strategie te beschrijven. Hier zijn enkele belangrijke termen die vaak worden gebruikt in de daytrade-wereld:


  1. Scalping: Scalping is een daytrade-strategie waarbij beleggers proberen te profiteren van kleine, snelle prijsbewegingen. Ze openen en sluiten meerdere posities gedurende de dag, vaak binnen enkele minuten of seconden.  2. Stop-loss: Een stop-loss is een vooraf ingestelde prijsniveau waarop een belegger bereid is zijn positie te sluiten om verliezen te beperken. Het is een belangrijk instrument om risico’s te beheren bij daytraden.  3. Take-profit: Take-profit is het tegenovergestelde van een stop-loss. Het is het prijsniveau waarop een belegger bereid is zijn positie te sluiten om winsten te verzilveren. Het helpt beleggers om hun winstniveaus te bepalen en hun winsten te beschermen.  4. Margin: Margin verwijst naar het geleende geld dat een belegger gebruikt om een grotere positie in te nemen dan zijn eigen kapitaal. Het stelt beleggers in staat om met een kleinere investering grotere winsten (of verliezen) te behalen. Het is echter belangrijk op te merken dat handelen op marge ook risico’s met zich meebrengt.  5. Volatiliteit: Volatiliteit verwijst naar de mate van prijsfluctuaties op de markt. Daytraders zoeken vaak naar volatiele effecten omdat deze grotere kansen bieden om winst te maken. Hoge volatiliteit kan echter ook risicovol zijn.  6. Technische analyse: Technische analyse is een analysemethode waarbij beleggers historische prijsgegevens en grafieken bestuderen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Daytraders vertrouwen vaak op technische analyse om handelsbeslissingen te nemen.  7. Candlestick-grafieken: Candlestick-grafieken zijn populaire grafieken die vaak worden gebruikt in technische analyse. Ze tonen de openings-, sluitings-, hoogte- en dieptepunten van een effect gedurende een bepaalde periode. Daytraders gebruiken deze grafieken om patronen en trends te identificeren.


Daytraden kan een uitdagende strategie zijn die ervaring, kennis en discipline vereist. Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van deze termen en hun toepassing in de daytrade-praktijk om succesvol te zijn in deze veeleisende markt. Het wordt aanbevolen om grondig onderzoek te doen, te oefenen op een demo-account en advies in te winnen.

-Inhoudsopgave-
-A--B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z-

-A-

-Terug naar inhoudsopgave-

Aandeel
Een aandeel is een bewijs van eigendom in een bedrijf. Wanneer u aandelen van een bepaald bedrijf in bezit heeft, verkrijgt u stemrecht en mogelijke inkomsten uit dividend.

Aandelenindex
Een aandelenindex wordt ook wel beursindex of index genoemd. De AEX is een voorbeeld van een aandelenindex.

A pari: Verkopen à pari betekent verkopen tegen de nominale waarde.

Aandelenemissie: De uitgifte van aandelen door een bedrijf. Zowel bij de start van een bedrijf als ook tussentijds kunnen aandelen worden uitgegeven. Een onderneming probeert zo kapitaal aan te trekken.

Aandelensplit: Omdat door oplopende koersen een aandeel minder gemakkelijk verhandelbaar kan worden, wordt wel overgegaan tot een split. Dan wordt een aandeel van bijvoorbeeld 500 euro vervangen door 10 van 50 euro. Dit heeft wel gevolgen voor de nominale waarde van een aandeel.

Achtergestelde lening of deposito: Dit zijn risicovolle leningen en deposito’s, doordat bij u bijvoorbeeld bij een faillissement achter in de rij moet gaan staan. Bovendien is het geld niet altijd gegarandeerd via het depositogarantiestelsel. Ook voor achtergestelde obligaties geldt dat deze bij een faillissement pas worden terugbetaald, nadat de andere schuldeisers hun vordering hebben teruggekregen.

Afloopdatum van opties. Niet alle opties hebben de zelfde afloopdatum. Het kan een dag zijn een week of veel langer. De afloopdatum is de laatste dag dat een optie kan worden uitgevoerd. Daarna is de waarde van de de optie gelijk aan nul.

AEX
Beursindex van Amsterdam, vastgelegd aan de hand van de 25 grootste genoteerde ondernemingen.

AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten.

AMX
Index van de 25 fondsen die na de fondsen in de AEX-index de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Ook bekend als Midkap.

-B-

-Terug naar inhoudsopgave-

Bank
Een bank is een financiële dienstverlener waar u onder andere een beleggingsrekening kunt openen om uw geld te beleggen.

Bedrijfsobligatie
Een obligatie die wordt uitgegeven door een onderneming. De vergoeding bestaat uit een vaste rente (coupon) die meestal jaarlijks wordt uitgekeerd. In het Engels worden dit type obligaties aangeduid als corporate bonds.

Beheerkosten
De kosten die periodiek door een vermogensbeheerder (dat kan ook een beheerder van een beleggingsfonds of ETF zijn) onttrokken worden aan het beheerde vermogen.

Beleggingsfonds
Een door deelnemers bijeengebracht vermogen dat de beheerder belegt in effecten. De beheerder voert een actief beleid of een passief beleggingsbeleid.

Beleggingshorizon
De periode waarover een belegger wil beleggen. De beleggingshorizon is van belang om goed te kunnen bepalen welk soort belegging het beste bij iemand past.

Beleggingsportefeuille
De combinatie van aandelen, obligaties, ETFs en andere effecten waarin men (een deel van) het vermogen heeft belegd.

Benchmark
Een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille, beleggingsfonds en ETF vergeleken worden. Veelal is dit een bepaalde marktindex.

Bestens order
De opdracht om op de effectenbeurs effecten te (ver)kopen tegen de eerstvolgende of best mogelijke koers, dat wil zeggen zonder koerslimiet. Dit is ook wel een opdracht tegen de koers genoemd, die het eerst tot stand komt, nadat de opdracht de beursvloer heeft bereikt. Dit kan een koop- of verkooporder zijn: bestensorder in het orderboek, bestens of limiet order.

Bear en bull. U kunt geld verdienen bij oplopende, maar ook dalende koersen. De bull gelooft in stijgende koersen en de bear in dalende.

Bearmarket: Dit is een periode met aanhoudend dalende koersen.

Bieden en biedkoers: De biedkoers is de koers die geboden wordt. Een koper probeert tegen deze prijs te kopen. Verkoop is tegen de laatkoers.

Beschermingsfonds: In België is per persoon maximaal 20.000 euro van uw effecten bij een bank beschermd via het Beschermingsfonds.

Boilerrooms: Boilerrooms zijn georganiseerde oplichters, die u aandelen en dergelijke willen aansmeren.

Bullmarket: Dit is een periode met aanhoudend stijgende koersen.

Benchmark: De maatstaf, waartegen u uw beleggingen afzet. Het is de kunst om deze benchmark positief te verslaan.

Beursindex: Dit is een mandje van aandelen. Stijgt dit mandje in waarde, dan stijgt de index. Daalt die, dan daalt de index.

Bewaarloon: De kosten, die u worden berekend voor het in bewaring hebben van effecten. Dit is een vast bedrag per fonds of een bepaald percentage van de waarde van uw beleggingen.
Bulletlening: Dit is een lening, die in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd.

Beursindex
Een gewogen gemiddelde van een aantal effecten dat verhandelbaar is op die beurs.

Beweeglijkheid
De mate waarin de waarde (of koers) van een effect fluctueert. Ook wel volatiliteit genoemd.

Biedkoers
De prijs waarop effecten kunnen worden verkocht.

Broker
Een financiële dienstverlener die zich uitsluitend richt op het aanbieden van beleggingsdiensten.

-C-

-Terug naar inhoudsopgave-

Cashdividend
Dividend dat uitgekeerd wordt in contanten.

Closed end beleggingsfonds
Een beleggingsfonds waarbij het aantal uitgereikte deelnemersbewijzen vastligt en de waarde daarvan in sterke mate afhankelijk is van vraag en aanbod. Tegenovergestelde van open end beleggingsfonds.

Coupon
Periodieke rente die doorgaans op een belegging in obligaties wordt vergoed.

Calloptie. Een calloptie geeft het recht om tegen een bepaalde prijs en uiterlijk op de afloopdatum aandelen te kopen. De putt optie is het recht om te verkopen. Een optie in aandelen heeft betrekking op honderd aandelen. Een optie kan zijn volledige waarde verliezen.

Cashflow: de inkomende en uitgaande kastroom.

Claim en de claimemissie: Een claim geeft bestaande aandeelhouders het recht om met voorrang en tegen inwisseling van oude aandelen relatief goedkoop aandelen te kopen. De claim die hier aan vast zit, kan ook afzonderlijk worden verkocht.

Clickfonds: In essentie wordt bij een clickfonds de waarde vast geklikt op een van te voren aangegeven niveau. Daalt de beurs, dan nog blijft de waarde van de koers in het fonds onveranderd. Stijgt de koers verder, dan zal hij later weer op een hoger niveau kunnen worden vast geklikt.

Clientremissiers: Dit zijn de personen, die de contacten tussen klant en effecteninstelling verzorgen.

Closed-end fonds: Dit is een gesloten fondsen in die zin, dat er geen aandelen of participaties bijkomen of afgaan. Het aantal aandelen ligt vast. Er is alleen de mogelijkheid om aandelen te kopen als er ook beleggers bereid zijn aandelen te verkopen.

Commissionair: De tussenpersoon die een effectenorder doorsluist naar de beurs. Vaak gaat dit online, maar er zijn genoeg banken waar u een beroep op tussenpersonen kunt doen.

CV: Dit is een commanditaire vennootschap. Dit vehikel wordt gebruikt voor onder meer de scheepvaart als ook onroerend goed en vastgoed.

Coupon: Coupons zitten aan obligaties gehecht en geven periodiek recht op een couponrente. Vaak jaarlijks, soms halfjaarlijks.

-D-

-Terug naar inhoudsopgave-

Dagorder
Een effectenorder die uitsluitend geldt op de dag waarop zij is gegeven. Een dagorder is een opdracht om te kopen of verkopen. Deze opdracht is slechts één dag geldig. Daarna vervalt hij automatisch.

DAX: De XETRA DAX is de belangrijkste aandelenindex van de Duitse Beurs in Frankfurt. De DAX30 is vergelijkbaar met onze AEX.

Depositogarantiestelsel: In Nederland is per persoon maximaal 20.000 euro van de effecten bij een bank via het depositogarantiestelsel beschermd. Voor spaargeld geldt een garantie van maximaal 100.000 euro.

Depositorekening: Op een depositorekening kunt u tegen een vaste rente voor langere tijd uw geld plaatsen.

Derivaat: Een derivaat is een afgeleid financieel product. Zo kunt u bijvoorbeeld de derivaten opties of Turbo’s kopen in plaats van de onderliggende waarden.

Dividend: Dit is de winstuitkering aan aandeelhouders. De uitkering kan in geld zijn of in nieuwe aandelen, het zogenaamde stockdividend.

Dow Jones index: dit is momenteel de belangrijkste aandelenindex van de wereld en de belangrijkste graadmeter van de New York Stock Exchange, NYSE.

Derivaat
Beleggingsproducten, zoals opties, turbo’s en futures, waarvan de prijsvorming afhankelijk is van andere onderliggende waarden, zoals aandelen en obligaties. Ook wel afgeleide producten genoemd. Een ETF wordt niet geclassificeerd als een derivaat.

Dividend
Het deel van de winst dat periodiek aan de aandeelhouders van een onderneming wordt uitgekeerd.

Dividendbelasting
De belasting die wordt ingehouden door een onderneming op het dividend dat zij uitkeert aan haar aandeelhouders.

Dividendlekkage
Wanneer u als belegger niet kunt beschikken over het volledige dividend dat u zou hebben gekregen wanneer u rechtstreeks in de onderliggende effecten had belegd.

Dividendrendement
Het uitgekeerde dividend uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel.

Dividenduitkering
De uitkering van dividend aan houders van aandelen, ETFs en beleggingsfondsen.

DNB
Afkorting van De Nederlandsche Bank (DNB). Wij staan als financiële instelling onder het toezicht van De Nederlandsche Bank.

Doorlopende notering
Het gedurende de hele handelsdag op ieder gewenst moment verhandelbaar zijn van beursgenoteerde effecten.

Doorlopende order
Een effectenorder die, tenzij herroepen, geldt voor de duur van 28 dagen.

-E-

-Terug naar inhoudsopgave-

Effecten
Alle financiële instrumenten waar een belegger in kan investeren.

Effectenorder
De order van een cliënt aan de bank of broker in effecten om effecten te kopen of verkopen. Er zijn verschillende soorten orders mogelijk, zoals gelimiteerde orders, doorlopende orders en bestens orders.

ETF
Exchange Traded Funds (ETFs) worden in Nederland ook wel Trackers genoemd. Deze instrumenten combineren de spreiding van beleggingsfondsen met de verhandelbaarheid van aandelen tegen lage kosten.

Euronext
Euronext is een Europese effectenbeurs en opereert diverse beurzen in Europa waaronder die van Amsterdam en Parijs, in juni 2014 is het bedrijf door haar moedermaatschappij ICE naar de beurs gebracht.

Ex-dividend datum
Dit is de datum waarop het recht op dividend wordt toegekend aan een aandeel van een onderneming. Doorgaans vindt op een latere datum de daadwerkelijke uitbetaling van het dividend plaats.

-F-

-Terug naar inhoudsopgave-

Flat yield
De flat yield van een obligatie is de jaarlijkse couponuitkering gedeeld door de huidige koers. Voor ETFs wordt de flat yield berekend uit de gemiddelde couponuitkering van de onderliggende obligaties, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in de ETF. De flat yield is slechts een indicatieve maatstaf omdat veel van de onderliggende obligaties van de ETF niet tot het einde van hun looptijd zullen worden aangehouden en omdat de koers van de onderliggende obligaties kan veranderen.

Fondscode
Een administratiecode die door de effectenbeurs wordt toegekend aan genoteerde effecten.

Fondsmanager
Een manager die aan het roer staat en de actieve strategie bepaalt van een beleggingsfonds.

Fysieke replicatie
Bij fysieke replicatie houdt de ETF alle aandelen of obligaties van de index aan in de juiste verhouding. Zo bent u met een VanEck AEX UCITS ETF de eigenaar van de 25 aandelen uit de AEX. Fysieke replicatie is de meest veilige methode om te beleggen in een index.

De financiële bijsluiter: Alle ingewikkelde financiële producten moeten een financiële bijsluiter hebben, om u ondermeer inzicht te geven in de risico’s.

Fibonacci: Fibonacci is een befaamde wiskundige en koopman uit de dertiende eeuw. Vooral de retracement niveaus van Fibonnaci spelen bij beleggingen een belangrijke rol.

Fundamentele analyse: Analyse gebaseerd op het feitelijke bedrijfsnieuws en –rapportages.

Futures: Dit zijn opties op allerlei onderliggende waarden, zoals obligaties, valuta’s, edelmetalen en beursindices.

-G-

-Terug naar inhoudsopgave-

Gelijk gewogen index
Een gelijk gewogen index is een aandelenindex waarbij alle aandelen een even zware weging in de index hebben. Concreet betekent dit dat bij een index met bijvoorbeeld 100 aandelen, alle aandelen in beginsel 1% in de index vertegenwoordigen. Naast dat dit de spreiding vergroot in vergelijking met een marktkapitalisatie gewogen index, blijkt uit onderzoek ook dat dit een hoger rendement oplevert.

Gelimiteerde order
Een gegeven opdracht om effecten te kopen of te verkopen tegen een bepaalde maximale of minimale koers.

Gemiddelde Coupon
De coupon is het jaarlijkse rentepercentage dat door een obligatie-emittent over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De gemiddelde coupon wordt berekend door het gemiddelde van de couponrentes van de onderliggende obligaties te nemen, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in het fonds.

Gouden aandeel: Het gouden aandeel geeft de Staat een doorslaggevende beslissingsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen, zoals de overname van een onderneming.

Green shoe: Bij een aandelenemissie heeft het uitgiftesyndicaat vaak nog een aantal aandelen achter de hand, die alsnog worden geplaatst, als de uitgifte een succes is. Het kan gaan om 15% van het oorspronkelijk uitgegeven aantal aandelen. Er is een periode van maximaal 30 dagen om deze green shoe optie uit te voeren en zo de koers te ondersteunen een andere naam hiervoor is de overtoewijzingsoptie.

-H-

-Terug naar inhoudsopgave-

Hedgefund
Beleggingsfonds dat streeft naar een jaarlijks positief absoluut rendement en zich niet zozeer afzet ten opzichte van een benchmark. Daarnaast gebruikt een hedgefund meer beleggingsstrategieën dan een “normaal” long only-beleggingsfonds.

Herbelegging
Het opnieuw beleggen van ontvangen inkomsten uit dividenden, aflossingen of verkoop van bestaande effecten.

Huisfonds
Beleggingsfonds dat beheerd wordt en / of opgericht is door een bankinstelling die hieraan, doorgaans, zijn naam verbindt.

-I-

-Terug naar inhoudsopgave-

Illiquide
Geld dat niet beschikbaar is op korte termijn en een fonds dat slechts beperkt verhandelbaar is.

Index
Een index is een gemiddelde van een mandje onderliggende waarden. Naast bekende aandelenindices als de AEX en AMX zijn er ook indices op obligaties en beursgenoteerd vastgoed.

Indexfonds
Een fonds dat een marktindex volgt. Daarmee komt de doelstelling van het fonds overeen met een ETF. Bij een indexfonds kunt u maar één keer per dag een transactie uitvoeren in plaats van de gehele dag door zoals bij een ETF. Daarnaast zijn de kosten van een indexfonds vaak hoger dan van een ETF.

Indextracker
ETF, tracker en indextracker zijn verschillende begrippen voor hetzelfde product.

Interim dividend
Een tussentijdse uitkering van dividend aan houders van aandelen. Het daarna nog te betalen dividend wordt slotdividend genoemd.

Intrinsieke waarde
Het totaal van de actuele waarde van de effecten die in de ETF zijn opgenomen.

ISIN-code
Afkorting van International Security Identification Code. Ieder aan de beurs genoteerd effect heeft ter identificatie een unieke ISIN-code.

Internetbroker: Dit is een instelling, waar u online kunt beleggen. Er zijn er vele, zoals ALEX en Binckbank.

Indexbeleggen: Met indexbeleggen volgt u een van te voren gekozen index volledig.

Interest: Samengestelde interest is rente op rente. Als u het geld lang genoeg laat staan, neemt het exponentieel toe.

Interim-dividend: Dit is een tussentijds uitgekeerde dividend.

Islamitisch bankieren: Dit wordt ook wel Halal bankieren genoemd. Kortweg betekent dit geen rente, geen speculatie en geen onethisch beleggen en geldbeheer.

-J-

-Terug naar inhoudsopgave-

geen termen

-K-

-Terug naar inhoudsopgave-

Koersrisico
Het koersrisico is het risico dat de koers van een effect een onverwachte (en vaak ongewilde) beweging maakt.

Koers-winstverhouding
De koers-winstverhouding wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. De k/w-verhouding geeft weer hoeveel keer de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. Het is dan ook alleen bruikbaar bij winstgevende bedrijven.

-L-

-Terug naar inhoudsopgave-

Laatkoers
De prijs waartegen een belegger effecten kan aankopen.

Limiet
Zie “Gelimiteerde order”

Limietorder
Een gegeven opdracht om effecten te kopen of te verkopen tegen een bepaalde maximale of minimale koers.

Liquide
Beschikbaar geld, dadelijk invorderbaar of op zeer korte termijn verkrijgbaar.

Liquidity provider
De Liquidity Provider (LP), ook wel Market Maker genoemd, is een partij die op de beurs de markt onderhoudt. De LP geeft gedurende de handelsuren continu bied- en laatprijzen af voor de ETFs en vergroot daarmee de liquiditeit- of wel de verhandelbaarheid van de ETF. U hoeft hierdoor niet te wachten op een particulier die een tegengestelde transactie wil doen maar u kunt ook handelen tegen de LP.

-M-

-Terug naar inhoudsopgave-

Mandje
Een uit verschillende fondsen samengesteld aandelenpakket, met als doel het spreiden van risico’s.

Market maker
Een partij die op NYSE Euronext een markt in bijvoorbeeld ETFs onderhoudt.

Marktkapitalisatie
De meest bekende, en meest voorkomende vorm, is de naar marktkapitalisatie gewogen index. In een op marktkapitalisatie gewogen index krijgen fondsen met een hogere beurswaarde een zwaardere weging in de index. Deze ondernemingswaarde wordt gespecificeerd als marktkapitalisatie, het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de koers. De marktkapitalisatie van een bedrijf is dus bepalend voor haar weging in de index.

Marktorder
Andere term voor bestens order.

Marktrisico
Dit is het risico op een daling van de (markt-)waarde, absoluut (in geld) dan wel relatief (ten opzichte van een benchmark).

Midcap index
Midcap index is een andere naam voor de Amsterdam Midkap Index (AMX).

Moody’s: Dit is een vermaarde kredietbeoordelaar. Bedrijven en financiële producten krijgen van Moody’s of S&P een rating.

Mixfonds
Een beleggingsfonds dat tegelijkertijd belegt in aandelen, obligaties, vastgoed en vastrentende waarden. Dit type fonds wordt ook wel aangeduid als multi asset fonds

-N-

-Terug naar inhoudsopgave-

NAV
NAV staat voor “Net Asset Value”. Dit is de intrinsieke waarde van de ETF bepaald op het slot van de vorige beursdag. De berekening van de NAV luidt: totale waarde / aantal uitstaande ETFs.

Nasdaq: Dit staat voor de National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Op deze beurs worden vooral de aandelen van technologische bedrijven verhandeld.

Nikkei: De Nikkei225 is de belangrijkste index van aandelen genoteerd aan de Japanse beurs.

Nominale waarde: Dit is de waarde, die op een aandeel vermeld staat. In Nederland mag een NV geen aandelen beneden de nominale waarde uitgeven. Verwar dit niet met de koers van een aandeel. Die kan volledig van de nominale waarde afwijken.

-O-

-Terug naar inhoudsopgave-

Obligatie
Een obligatie is een lening. Als u een obligatie koopt, leent u geld uit. Dat kan aan een onderneming zijn of aan een overheid. Meestal ontvangt u, als obligatiehouder, een vergoeding in de vorm van een couponrente.

Obligatiekoers
De prijs van een obligatie die als gevolg van vraag en aanbod tot stand komt op de obligatiemarkt. Deze koers beweegt omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling: daalt de rente, dan stijgen obligaties, stijgt de rente, dan dalen obligaties.

Open end beleggingsfonds
Een beleggingsfonds waarbij toe- en uittreding onbeperkt mogelijk is. Het aantal uitstaande deelnemersbewijzen is niet begrensd en hun waarde wordt in hoofdzaak bepaald door de effecten in het beleggingsfonds. Tegenovergestelde van closed end beleggingsfonds.

Orderboek
De algemene benaming voor een centraal administratief systeem voor de handel in effecten.

Optie: Een optie geeft het recht om beursgenoteerde aandelen tegen een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Dit recht is overdraagbaar en wordt verhandeld op de optiebeurs.

-P-

-Terug naar inhoudsopgave-

Passief beleggen
Indexbeleggen wordt ook wel passief beleggen genoemd; daarbij wordt zo nauwkeurig mogelijk een index gevolgd. Hiermee probeert u niet de markt te verslaan, maar deze simpelweg te volgen. Passief beleggen verschilt aanzienlijk van actief beleggen zoals dat gebeurt in de meeste beleggingsfondsen.

Prospectus
Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen.

Pari: Verkopen à pari betekent verkopen tegen de nominale waarde.

Preferente aandelen: Deze aandelen, de prefs, hebben voorrang op gewone aandelen bij winstuitkering en faillissement van de vennootschap.

Pennystock: Dit zijn aandelen, die nauwelijks meer wat waard zijn op de beurs.

-Q-

-Terug naar inhoudsopgave-

geen termen

-R-

-Terug naar inhoudsopgave-

Record-date
De datum waarop, aan het einde van de beursdag, wordt bepaald welke rekeninghouders recht hebben op dividend, op basis van de dan aanwezige posities.

Rendement
De opbrengst van een belegging of investering uitgedrukt in een percentage van het daarmee samenhangende geïnvesteerde bedrag. Hierin dienen opbrengsten zoals dividend en couponbetalingen te worden meegenomen. Een investering van EUR 1.000,- die EUR 100,- opbrengt in een jaar heeft een rendement van 10%.

Reversal split: Als een koers te laag wordt, bijvoorbeeld een pennystock, worden aandelen wel gebundeld. Zo worden bijvoorbeeld 100 aandelen van 10 ct vervangen door 1 aandeel van 10 euro.

-S-

-Terug naar inhoudsopgave-

Securities lending
Onder securities lending (of in het Nederlands ‘effecten uitleen’) wordt verstaan het tijdelijk uitlenen van de onderliggende effecten van de ETF aan een derde partij.

Spread
Het verschil tussen de bied- en laatkoers.

Staatsobligatie
Een obligatie die wordt uitgegeven door een land. De vergoeding bestaat uit een vaste rente die meestal jaarlijks wordt uitgekeerd. Aan het einde van de looptijd wordt de hoofdsom (principal) terugbetaald.

Semi-open-end fonds: Dat betekent niet volledig open en niet volledig gesloten. Anders gezegd, het fonds is gerechtigd om de in- of verkoop van aandelen tijdelijk te staken.

Sharpe-ratio: Dit is een maatstaf uit de klassieke portefeuilletheorie. Het geeft de verhouding weer tussen risico en rendement. Het is bedacht door William F. Sharpe.

Slotdividend: Dit is het laatste deel van het jaardividend.

Short: U zit short, wanneer u bijvoorbeeld handelt in aandelen, die u niet bezit. Dit kan winstgevend zijn, als u goed zit, bijvoorbeeld wanneer u duur hebt verkocht en relatief goedkoop kunt leveren. Maar het is ook zeer risicovol.

Stop-loss: De koers, waartegen u in ieder geval wilt kopen of verkopen. Stel de koers van een aandeel daalt, en u wilt onder de grens van 50 euro verkopen, dan is 50 euro het stop-loss niveau.

Swap
Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. Deze constructie wordt gebruikt bij synthetische replicatie en hierdoor ontstaat tegenpartijrisico.

Synthetische replicatie
Deze ETFs beleggen niet in de aandelen of obligaties van een index. Bij synthetische replicatie wordt de index gevolgd met behulp van derivaten. Deze ETFs kennen een tegenpartijrisico bovenop het marktrisico omdat ze afhankelijk zijn van de tegenpartij. Voor sommige beleggingsvormen is synthetische replicatie simpelweg de enige manier om een index te volgen. Hierbij kan gedacht worden aan de meeste grondstoffen, maar ook aan erg moeilijk verhandelbare en/of exotische aandelen.

-T-

-Terug naar inhoudsopgave-

Tegenpartijrisico
Tegenpartijrisico ontstaat wanneer een beleggingsinstelling besluit om te werken met een swap of aandelen uitleent aan een derde partij. De reden dat dit tegenpartijrisico wordt genoemd, is omdat deze derde partij in gebreke kan blijven en hierdoor haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

TER
De Total Expense Ratio (of in het Nederlands ‘totale kostenratio’) is een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds of ETF in rekening brengt aan zijn aandeelhouders.

Technische analyse: In de technische analyse wordt louter en alleen op basis van het koersverloop getracht het toekomstige koersverloop te schatten. Hiervoor bestaan vele technieken en herkenningspatronen.

Tracker (ook wel ETF genoemd)
Trackers zijn beleggingsproducten die een index op de voet volgen. Ze combineren de voordelen van aandelen met die van een beleggingsfonds. Technisch gezien is een tracker een beleggingsfonds waarin alle aandelen van een index zijn opgenomen in een identieke verhouding. Daardoor is een tracker nagenoeg gelijk aan de stand van een index of een fractie daarvan.

Trend: De trend is de trendmatige ontwikkeling van een aandeel. Het is geschoond voor dagelijkse schommelingen. Een bekende volkswijsheid luidt The trend is your Friend.

Turbo: De Turbo is net zoals een optie of bijvoorbeeld indexbeleggen een afgeleid financieel product. Er bestaan turbos voor talloze onderliggende waarden. Zowel aandelen, als valuta, grondstoffen, indices of obligaties.

-U-

-Terug naar inhoudsopgave-

UCITS
De afkorting UCITS staat voor: “Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities”. Dit is een Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen waar al onze ETFs aan voldoen. Wij zijn hierdoor verplicht om “UCITS” in de productnaam van de ETFs op te nemen.

-V-

-Terug naar inhoudsopgave-

VEB
Afkorting van Vereniging van Effectenbezitters, een vereniging die zich ten doel stelt het aandelenbezit in brede lagen van de bevolking te bevorderen en de individuele en collectieve belangen van aandeelhouders te behartigen.

Volatiliteit
De mate van beweeglijkheid van een aandeel of andere vermogenscategorie. Een hoge volatiliteit wil zeggen dat de koers grote uitslagen maakt, een stabiel aandeel dat nauwelijks van zijn plaats komt kent daarentegen een lage volatiliteit.

Volume
Aantal verhandelde contracten of transacties tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld een handelsdag.

Vix index: De Vix-index wordt ook wel een angstmeter genoemd. Hoe beweeglijker de beurs hoe hoger de VIX. Een waarde van 20 in normale tijden loopt dan snel op tot boven de 40.

-W-

-Terug naar inhoudsopgave-

Warrant: Dit is een optie, die wordt uitgegeven door een bedrijf of een financiële instelling.

-X-

-Terug naar inhoudsopgave-

geen termen

-Y-

-Terug naar inhoudsopgave-

Yield
Engelse term voor het rendement op effecten (zoals dividend of rente) uitgedrukt in een percentage.

Yield to maturity
De yield to maturity geeft aan wat het rendement van een mandje obligaties zal zijn als naast het coupon rendement ook rekening wordt gehouden met de uiteindelijke aflossing van de obligaties op einde looptijd op nominale waarde. Hierdoor komt naast een couponrendement ook een eventuele koerswinst of –verlies tot uitdrukking. Voor een ETF die een obligatie index volgt, kan deze yield eigenlijk niet bepaald worden aangezien de obligaties die in de index zijn opgenomen ieder kwartaal gewijzigd kunnen worden, en vanwege de indexregels met grote waarschijnlijkheid niet tot einde looptijd opgenomen zullen zijn. In dit geval mag de yield to maturity hooguit als indicatie op basis van de actuele index worden gezien. Hoewel dit dus een indicatief cijfer is, geven we deze informatie toch omdat het in combinatie met het coupon rendement en de flat yield een vollediger beeld geeft.

-Z-

-Terug naar inhoudsopgave-

Zero bond: Dit zijn obligaties, die geen rentevergoeding geven, maar tegen een koers onder de nominale waarde worden aangeboden. Uitbetaling tegen de nominale waarde en eventuele koerswinsten betekenen voor u bij verkoop winst. Het is een obligatie waar geen coupons aan zitten.

Day traden, beurs handel


Tips

Waarom investeren in een cursus daytraden?
Je wilt een locatie-onafhankelijk, online inkomen en hebt je zinnen gezet op daytrading. Dan zit je hier goed! Afgelopen april (2020) bevond ik me op precies datzelfde punt. Ik probeerde eerst zelf overal informatie vandaan te schrapen. Ging prima, want er is een hele hoop beschikbaar! Maar juist dat maakte op een gegeven moment dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Toch maar op zoek naar een cursus daytraden dus. Of eigenlijk: drie cursussen daytraden.

Daytraden

Daytraden is een vak
Je moet leren daytraden niet onderschatten. Ik deed dat eerst wel en maakte daardoor toen ik net begon in een vrij rap tempo verlies. Gelukkig schrok ik daar precies hard genoeg van om héél kritisch naar mijn eigen functioneren te kijken en herstelde ik snel. Het volgen van deze cursussen heeft me daarbij geholpen.

daytrader Tim Thijssen Kantoorverlaters
Wie weet zit jij er na het volgen van een van deze cursussen daytraden straks ook zo bij in een airbnb in welk land dan ook :-). Of gewoon, lekker thuis natuurlijk.
Beginnen met daytraden betekent: een nieuw vak leren. Zie je het anders, ben je niet aan het traden. Dan ben je gewoon aan het gokken. Niet bepaald de route naar een steady (aanvullend) inkomen uit daytraden.

NB: Nooit geld inleggen dat je niet kunt missen! Hoe serieus en verantwoord je ook aan de slag gaat, daytraden is nooit helemaal zonder risico. En als je geld inzet dat je echt niet kunt missen (zeg maar, geld dat je nodig hebt voor huur of om eten voor jezelf of je cavia te kopen), zit je niet rustig in een trade. Funest voor je succes als daytrader. En wakker liggen van geldzorgen is nou ook niet bepaald wat je zegt: vrij leven. En daar doe je het uiteindelijk voor (ik tenminste wel).

Voordelen van een cursus daytraden (t.o.v. zelfstudie)
Ja, alles leuk en aardig. Maar zo’n cursus kost natuurlijk wel geld. En er is ook een hoop gratis informatie beschikbaar. Waarom zou je dus investeren? De keuze is natuurlijk aan jou, maar dit waren voor mij de redenen om toch te gaan betalen voor kennis:

Er is een hoop goeie, maar ook een hoop slechte informatie beschikbaar. In een cursus scheidt een ervaren daytrader het kaf voor je van het koren. Hoef jij dat niet meer te doen. Kun jij ook helemaal nog niet inschatten.

Om structureel winstgevend te leren traden, moet je ook dingen leren waarvan je als beginner simpelweg niet weet dát je ze moet leren. En dus zoek je ze ook niet op. Als je een cursus volgt, komen die dingen automatisch voorbij.

Als je alles zelf opzoekt, krijg je informatie versnipperd binnen. In een cursus krijg je alles wat je moet weten aangeboden in de juiste context en in de juiste volgorde.

Er valt een hoop meer te leren over daytrading dan je als beginner nodig hebt. Teveel informatie kan verwarrend werken. In een cursus heeft een professional de informatie die jij nodig hebt om te functioneren als daytrader al voor je geselecteerd (en de rest achterwege gelaten).
Let hierop als je investeert in een cursus daytraden
Er zijn ongetwijfeld meer cursussen dan deze drie. Heb je een andere gezien? Laat die dan achter in de comments! Ik ben benieuwd. En check voor je ‘m aanschaft even of de cursus daytrading die jij gevonden hebt op z’n minst onderstaande punten dekt.

Een goede cursus voor beginnende daytraders bevat op z’n minst:

Een inleiding in de verschillende vormen van traden en op welke beurzen en markten je je kunt begeven.
Waarom en hoe je überhaupt gebruik kunt maken van beursschommelingen om geld te verdienen.
Welke soorten grafieken er zijn en wat je daaruit kunt aflezen.
Hoe je patronen in grafieken kunt herkennen om te zien wat een aandeel gedaan heeft, nu aan het doen is en in de toekomst mogelijk gaat doen.
Informatie over werken met brokers en software.
Risk en money management.
Het belang van de juiste mindset (en hoe je die traint).
En kleine tip: haal je neus vooral niet op voor het mindset-stuk. Want je kunt jezelf nog zo vastbijten in strategieën en analyses: traden is voor meer dan de helft mindset. Daar kwam ik achter in de eerste drie maanden als beginnend daytrader. En dan vooral na mijn eerste verliezen.

Wil jij geld verdienen op de beurs? Volg een cursus daytraden.
Deze drie cursussen volgde ik
De drie cursussen die ik in dit artikel review, voldoen in principe allemaal aan de basisvereisten van een bruikbare cursus voor beginnende daytraders.

Ik stip de verschillen aan, de sterke en minder sterke punten en licht toe welke cursus het meest geschikt is voor welk type cursist.

Cursus 1: Het Professional Trading Program van Robin Meijer
Cursus 2: De Trading Formule van Mark de Vries
Cursus 3: De Day Trading Masterclass van Kevin Timmer.
Het Professional Trading Program en de Trading Formule zijn ook geschikt voor mensen die willen swingtraden*. Of voor mensen die daytraden en swingtraden willen combineren. De Day Trading Masterclass richt zich specifiek op daytraden op de Amerikaanse aandelenmarkt.

*Swingtraden en daytraden lijken heel erg op elkaar, alleen houd je bij swingtraden je posities langer vast dan bij daytraden. Soms zelfs een paar dagen. Bij daytraden sluit je je posities altijd in ieder geval vóór het sluiten van de beurs.

Review 1: Het Professional Trading Program

Het Professional Trading Program van professioneel trader en belegger Robin Meijer op cursus-platform Soofos.
Over de docent: Robin Meijer
Robin Meijer Meijer begon op zijn 18e met beleggen, investeren en traden. Toen het hem zelf in eerste instantie niet lukte om winstgevend te worden, las hij alles wat los en vast zat en investeerde hij in cursussen. Wat hij leerde paste hij toe in de praktijk en zo werd hij structureel winstgevend. Nu geeft hij zijn kennis door via zijn BeleggingsAcademy. De cursus die ik review heb ik gevolgd via Soofos, een groot Nederlandstalig platform voor online cursussen.

Het is duidelijk dat Meijer een hele hoop kennis in huis heeft, die hij ook graag wil delen. In zijn enthousiasme is hij soms wel een beetje gehaast, zeker voor de absolute beginner. Maar zijn energie werkt aanstekelijk.

Voor wie is het Professional Trading Program
Het Professional Trading Program is buitengewoon geschikt voor:

Beginners die een stevige theoretische basis willen leggen.
Beginnende traders die in de praktijk al aan de slag zijn, maar hun theoretische kennis willen verdiepen.
Cursisten die graag zelfstandig studeren.
Cursisten die niet alleen interesse hebben in daytrading, maar ook in swingtraden en beleggen op basis van technische analyse.
Het Professional Trading Program is minder geschikt voor:

De praktisch georiënteerde beginner zonder voorkennis die handvatten wil om zelf snel aan de slag te gaan met (uitsluitend) daytraden.
Een cursist die meer begeleiding wil van docent of medecursisten.
Focus van het Professional Trading Program
Heel veel indicatoren! Indicatoren zijn gegevens die door een wiskundige formule gaan, om jou inzicht te geven in hoe een aandeel zich in het verleden gedragen heeft. In je trading software zijn die formules automatisch toegepast en kun je de indicatoren meteen inzien. Voorbeelden van indicatoren zijn de gemiddelde prijs van de laatste 200 dagen en het volume van de verhandelde aandelen.

Indicatoren vertellen je iets over de mogelijke richting van het aandeel: gaat de koers doorzetten of omdraaien? Meijer behandelt een hele hoop indicatoren (en hoe je ze moet gebruiken) en doet dit heel uitgebreid.

Screenshot uit de cursus daytraden van Robin Meijer, het Professional Trading Program.
Meijer besteedt veel aandacht aan indicatoren (screenshot uit Professional Trading Program)
Sterke punten van het Professional Trading Program
Veel technische diepgang.
Uitgebreide theoretische uitleg.
Met zijn 97 euro is dit binnen het traden een relatief goedkope cursus.
Toepasbaar voor daytraden, swingtraden en beleggen op basis van technische analyse.
Na iedere module krijg je een opdracht, waardoor je uitgedaagd wordt om dat wat je geleerd hebt meteen toe te passen.
Minder sterke punten van het Professional Trading Program
Voor de absolute beginner met nul voorkennis een beetje aan de technische kant, iets te uitgebreid in de theorie en iets te veel zelf zoeken naar hoe dingen samenhangen.
Voor cursisten die echt specifiek willen daytraden, mist deze cursus een aantal praktische handvatten. Zoals hoe je een broker kiest die specifiek geschikt is voor daytraders en hoe je werkt met grafieken-software.
Conclusie: mijn beoordeling van het Professional Trading Program
Meijer behandelt met veel enthousiasme de technische kant van het traden. Hij legt veel nadruk op indicatoren en technisch traden en gaat daarbij echt de diepte in. Zijn cursus is vooral geschikt voor cursisten die net beginnen met traden, maar wel al een stukje voorkennis hebben. En voor cursisten die heel graag willen weten hoe alles precíes zit en werkt.

Ook een fijne cursus daytraden voor de breder geïnteresseerde cursist: daytraden, swingtraden en beleggen op basis van technische analyse komen allemaal aan bod en geven je een breed fundament aan kennis. Minder geschikt voor cursisten die op zoek zijn naar een rechttoe, rechtaan stappenplan toegespitst op daytraden.

Ga naar het Professional Trading Program
Review 2: De Trading Formule van Mark de Vries
Over de docent: Mark de Vries
Fulltime trader en wereldreiziger. De Vries heeft de vrijheid verworven om te gaan en staan waar hij wil door een volledig inkomen te verdienen op de beurs. Doet aan daytraden, swingtraden en beleggen. In aandelen, Forex en crypto.

Docent van de Trading Formule Mark de Vries
In de Trading Formule legt De Vries de basis van het daytraden én het swingtraden heel helder en rustig uit. Hij is heel prettig om naar te luisteren en trekt het traden breder dan het technische aspect, door veel aandacht te besteden aan mindset, wat zo mogelijk nog belangrijker (en moeilijker!) is om te leren dan strategie.

Op aanraden van De Vries ben ik me na het volgen van zijn cursus dan ook verder gaan verdiepen in mindset voor traders met het lezen van Trading in the zone, wat voor mij echt een keerpunt was in mijn mindset — en dus in mijn resultaten.

Focus van de Trading Formule
De Vries werkt in deze gecombineerde cursus daytraden en swingtraden in overzichtelijke stappen toe naar de twee strategieën die hij zelf gebruikt om winstgevend te traden, ondersteund met live voorbeelden en een flinke dosis mindset.

Voor wie is de Trading Formule?
De Trading Formule is geschikt voor:

Mensen die willen beginnen met traden óf al een tijdje traden zonder succes.
Mensen die nog niet gekozen hebben of ze willen daytraden of swingtraden. De Trading Formule is geschikt voor beide vormen van traden.
Mensen die nog niet weten of hun interesse ligt bij Crypto, Forex of aandelen. De methode van De Vries werkt op alle markten.
De Trading Formule is minder geschikt voor:

Cursisten die om te leren of gemotiveerd te blijven behoefte hebben aan wat meer persoonlijke ondersteuning van een docent of medecursisten.
Sterke punten van de Trading Formule
De Vries heeft opgenomen hoe hij zelf tradet, zodat je over zijn schouder mee kunt kijken.
De Trading Formule is toepasbaar op meerdere vormen van traden en op meerdere beurzen en markten.
De Vries is heel goed in helder en rustig uitleggen.
De Vries maakt veel ruimte voor mindset en trekt zijn cursus hiermee breder dan de technische aspecten van het traden.
Na afronden van de Trading Formule heb je twee kant-en-klare strategieën waarmee je meteen zelf aan de slag kunt als daytrader en/of swingtrader.
De Vries geeft je op een briefje met welke brokers je zonder zorgen in zee kunt.
Onder de video’s kun je vragen stellen (en daar reageert De Vries dan ook op).
De Trading Formule van Mark de Vries is een complete cursus daytraden voor beginners die je kunt volgen op online leerplatform Soofos.
De Trading Formule van Mark de Vries op online leerplatform Soofos.
Minder sterke punten van de Trading Formule
De Vries gebruikt af en toe jargon. De cursus is absoluut geschikt voor beginners, maar het is wel handig om al íets gelezen te hebben. (Of je moet af en toe even een video pauzeren en Google raadplegen.)
Conclusie: mijn beoordeling van de Trading Formule
Deze cursus daytraden is geschikt voor beginnende daytraders en beginnende swingtraders. De Vries is een fijne docent, die de complexiteit van het traden verrassend helder en rustig uit weet te leggen op een manier die goed te volgen is voor beginners.

Na afronding van de cursus kun je gewapend met twee kant-en-klare strategieën zelf de beurs op. Je weet ook hoe je die strategieën toe moet passen en bij welke broker je aan moet kloppen. Kortom: je bent klaar om zelf aan de slag te gaan. De cursus van De Vries draait – net als het Professional Trading Program van Meijer – op Soofos.

Meer informatie over de Trading Formule
Review 3: De Day Trading Masterclass 2.0
Over de docent: Kevin Timmer
Kevin Timmer is full time daytrader, begonnen in 2014. Hij zette de Day Trading Masterclass op, wat de meest complete cursus daytraden van Nederland en België is. Dat komt vooral doordat cursisten ook mee kunnen draaien in de Day Trading Community, waar (oud-)cursisten dagelijks meekijken op het scherm van Kevin (en zijn compagnon Jordi van de Pas), vragen kunnen stellen en ervaringen uit kunnen wisselen.

In mei was Timmer te gast bij BNR om te vertellen hoe je toch geld kunt verdienen op de beurs tijdens de Corona-crisis.

Professioneel day trader Kevin Timmer
Professioneel day trader Kevin Timmer op zijn Youtube-kanaal.
Voor wie is de Day Trading Masterclass 2.0?
Voor mensen die niet graag zelfstandig studeren en het fijn vinden om steun te krijgen van andere cursisten en meer ervaren daytraders.
Voor mensen die het fijn vinden om eerst uitgebreid live mee te kunnen kijken hoe iemand anders succesvol tradet.
Voor mensen die een heel praktijkgerichte, full package cursus willen.
De focus van de Day Trading Masterclass
Stap voor stap richting zelfstandig traden. Je begint met theorie, gaat dan papertraden en pas als je op papier winstgevend bent, stap je over naar handelen met geld. De Day Trading Masterclass is een full package. Je kunt elke dag meekijken op het scherm van daytraders Kevin Timmer en Jordi van de Pas terwijl zij hun trades plaatsen.

En je kunt niet alleen meekijken, maar ook volop vragen stellen, doordat je als cursist van de Day Trading Masterclass ook een maand gratis mee kunt draaien in de Day Trading Community. Hier kun je ervaring uitwisselen met en vragen stellen aan Timmer, Van de Pas, andere ervaren daytraders en medecursisten. Na afloop van je gratis maand, kost lid blijven 100 euro per maand — dit is vrijblijvend (ik heb dat bijvoorbeeld niet gedaan).

De leeromgeving van de Day Trading Masterclass, mijn favoriete cursus daytraden.
De leeromgeving van de Day Trading Masterclass
Sterke punten van de Day Trading Masterclass
Leren traden vanuit een community.
De cursus is heel zorgvuldig opgebouwd.
Veel cursus-uren en veel uren live meekijken.
Database met trades.
Buiten de cursus om is er nog een aantal extra lessen beschikbaar met aanvullende informatie op bepaalde onderwerpen.
Levenslange toegang. En dat is top, niet alleen omdat je de video’s dan terug kunt kijken, maar ook omdat Timmer de database met trades en het extra lesmateriaal regelmatig updatet.
Minder sterke punten van de Day Trading Masterclass
Prijzig: 497 euro. Maar daar staat ook wel de cursus met de meeste live ondersteuning tegenover.
De cursus is alleen geschikt voor handelen in aandelen (dus geen crypto of Forex) en alleen voor de Amerikaanse beurs. Top juist als dat is wat je wilt (zoals ik), maar anders kun je beter verder kijken.
In de community zelf is relatief weinig aandacht voor de absolute beginnersstrategie. In de cursus zelf komt die uiteraard wel uitgebreid aan bod.
Conclusie: mijn beoordeling van de Day Trading Masterclass
De Day Trading Masterclass is van de drie de cursus daytraden met de meeste mogelijkheid tot vragen stellen en support. Live sessies. Ondersteunende community met optie tot verlengen. Super helder opgebouwd. Veel praktijkvoorbeelden. Let wel op: alleen geschikt voor het handelen van aandelen op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Aan de Day Trading Masterclass hangt wel ook verreweg het duurste prijskaartje. Voor wie niet zo’n behoefte heeft aan interactieve elementen als live meekijken en ondersteuning van andere (beginnende) traders, en liever leert met video’s en zelfstandig oefenen, is de Trading Formule wat mij betreft een uitstekend (en een stuk voordeliger) alternatief.

Meer info over de Day Trading Masterclass
Conclusie
Alledrie de cursussen nog even op een rijtje:

Het Professional Trading Program van Robin Meijer is vooral geschikt voor mensen die stevige technische, theoretische basis willen leggen en voor mensen die altijd precíes willen weten hoe alles werkt. Ben jij zo iemand die altijd ‘ja maar waaróm dan?’ vraagt, dan zou dit weleens jouw cursus kunnen zijn. Minder geschikt voor het type doeners dat zo snel mogelijk zelf de handen uit de mouwen wil steken en zo min mogelijk lastig gevallen wil worden met theorie.

De Trading Formule van Mark de Vries is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in zowel daytraden als swingtraden en die belangstelling hebben voor verschillende markten. Praktische cursus, je komt er met kant-en-klare strategieën uit en een lijst van geschikte brokers uit. Beknopt, maar volledig! Houdt het lekker overzichtelijk.

De Day Trading Masterclass van Kevin Timmer (en compagnon Jordi van de Pas) is de meest interactieve cursus daytraden van de drie. Je kunt live meekijken op het scherm van Timmer en van de Pas en er is een ondersteunende community. Daar hangt wel ook verreweg het hoogste prijskaartje aan. Levenslange toegang en updates. Alleen voor mensen die willen daytraden op de Amerikaanse stock market. Mogelijkheid tot verlengen van deelname aan community voor extra begeleiding (100 euro p/mnd).


Day traden, beurs handel